Motstandsveteraner får ikke Krigskorset

De gjenlevende medlemmene av den kommunistiske motstandsgruppa Osvald får etter alt å dømme ikke Krigskorset for sin innsats under andre verdenskrig.