Stor pågang på sosialstøttet ferie

Flere av organisasjonene som tilbyr arrangementer og økonomisk hjelp til ferieturer, har opplevd økt pågang i sommer. Røde Kors har måttet si nei til to av tre søkere.