Stanser asylretur til Jemen

Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemte seg mandag for å stanse tvangsretur av asylsøkere til Jemen.