Flere overvektige barn

Andelen overvektige tredjeklassinger økte med 3 prosentpoeng fra 2008 til 2010. Det betyr at 19 prosent av barna i åtteårsalderen sliter med overvekt og fedme.