Misnøye med politireformen

Mer enn hver tredje ordfører mener polititjenesten er blitt dårligere etter at politireformen ble innført. Bare en av ti mener tilbudet er blitt bedre.