Flertall for begrensninger

Det er ingen tvil. Offentliggjøringen av skattelistene vil bli begrenset. Et flertall i Stortinget vil støtte et forslag om å stoppe distribusjon av skattelistene på Internett.