Hagen ut av Rimi

Stein Erik Hagen selger siste rest av Rimi til svenske ICA. Det er familieselskapet Canica som selger til svenske ICA Förbundet.