Skipsulykker i skandinavisk farvann

Det har vært flere store ulykker som har krevd menneskeliv i skandinavisk farvann de siste 20 årene.