Skjerper oppsyn med avfall

Statens naturoppsyn vil skjerpe overvåkingen og registreringen av ulovlige avfallsfyllinger i Jær-regionen. Flere nye saker kan bli politianmeldt i tiden fremover.