Dykkerne er ikke fornøyde

Pionerdykkerne som ble syk etter arbeid i Nordsjøen fra 1965 til1990, vil ta den norske stat i nakkeskinnet. De vil ikke akseptereen kompensasjon som ikke inkluderer tap av arbeidsinntekt etter atde ble syke.