Naturområder trues av hyttebygging

Dersom hytteutbyggingen fortsetter som nå, vil det ikke være naturområder igjen til allmenn ferdsel i framtiden.