Norge på overdosetoppen, statsråden satser på metadon

Ingen land har tatt inn så mange personer på metadonrehabilitering som Norge de siste to årene. Men overdosetallene holder seg rekordhøye. Nå vil sosialministeren ha flere på metadon.