Frivillig på Hundvåg

Onsdag åpnet Frivillighetstorget på Hundvåg. Fra lokaler på Øyane alders— og sykehjem skal brukere og frivillige spleises sammen. forhåpentligvis til gjensidig glede og nytte.