• Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Fredag la utenriksminister Jonas Gahr Støre fram den nye nordområdemeldingen. Poppe, Cornelius

«Nordområdenes tiår»

Høy leteaktivitet etter olje og gass. Bygging av en nytt isgående forskningsfartøy. Bygging av en ny grensestasjon på den norsk-russiske grensen for å håndtere økende trafikk. Utnytte mineralressurser og annen industriutvikling i Nord-Norge.