Slaktet struts med grensaks

Firmaet Agder Struts AS i Birkeland ved Grimstad har avlivet flere struts ved hjelp av en kraftig grensaks, uten bedøvelse. Statens dyrehelsetilsyn reagerer meget skarpt.