Avventende lokale reaksjoner

Valg av styringsmodell er viktig for hvordan ledelsen ved SiR og lokale politikere vil se på at staten overtar sykehusene.