Fulgt opp T-banen i to år

Jernbanetilsynet har fulgt tett opp sikkerheten ved T-banen i Oslo de to siste årene, etter at en rekke feil, mangler og svakheter ble avdekket.