Prestemangel truer Kirken

Løftet om 35 nye prestestillinger i statsbudsjettet for neste år monner lite, dersom Kirken skal stille opp slik folk forventer. Men utdannings— kapasiteten setter også en stopper.