Snytte for lågare kjøtprisar

Bønder og slaktarar får stadig mindre for kjøtet. I butikken må forbrukarane betala like mykje som før.