Dømt for «kataloghai-virksomhet»

Tele Media AS er dømt til å betale Telenor Media AS 500.000 kroner fordi selskapet har villedet bedrifter til å tro at de kjøpte annonser i telefon-katalogen Ditt Distrikt.Oslo namsrett betegner Tele Media som «kataloghai» i en kjennelse av 3. april, ifølge en pressemelding fra NHO. Tele Media må også betale saksomkostningene.