Utrolig at så mange ble reddet, mener redningsledelsen

– Jeg satt aldri inne med et bilde av at så mange ville bli reddet. Alle odds var mot.Redningsleder Bjørn Magnussen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge berømmet sjøfolkene som klarte å redde mange av passasjerene om bord på Sleipner, da han forklarte seg for ulykkeskommisjonen i Stavanger torsdag.