Brudd i forhandlingene mellom YS og KS

Det ble mandag ettermiddag brudd i forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og YS seksjon kommune (YS-K).