Trond Spanne kan bli bondeleiar

Finnøybonden Trond Spanne kan bli nestleiar i Norges Bondelag når organisasjonen held årsmøte i Ålesund om ein månad.