Forbud mot «ville» sirkuselefanter

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt beskjed til norske sirkus om at de heretter ikke får innføre eller bruke sirkuselefanter fra ville bestander. Dette gjelder også elefanter som i flere år har vært i fangenskap, og opptrådt på sirkus i Europa.