Hovedkvarteret på Jåttå kan ryke

Forsvarets hovedkommandoen for Sør-Norge på Jåttånuten kan bli nedlagt. Et sted mellom 200-300 stillinger kan i såfall bli borte.