Staten kan kjøpe tobakksaksjer og Kirken ølaksjer

Den norske stat har, i likhet med Lægeforeningens pensjonskasse, investert i den internasjonale tobakksindustrien. Og et vedtak i Stortinget i fjor gir Statens oljefond fortsatt mulighet til å investere i tobakksselskaper.