KrF refser NSBs billettforslag

Det er helt uakseptabelt å sette opp prisene på togbilletter i rushtiden, slik NSB foreslår, sier stortingsrepresentant Rigmor Kofoed-Larsen (KrF).Begrunnelsen skal være at dette kan få flere til å reise utenom rushtiden.