Konferanse om energi- historie

I opptakten til den 19. internasjonale kongressen for historikere i Oslo, fra 7. til 12 august, arrangeres torsdag og fredag i neste uke en internasjonal energihistorie-konferanse på Norsk Oljemuseum i Stavanger.