Kritisk Åsta-rapport godt mottatt

Kritikk av Jernbaneverket fra politisk hold og lettelse fra de pårørende. Det var noen av reaksjonene etter at Åsta-rapporten ble presentert mandag.