Forsvarskommando til Jåttå?

Den nye Forsvars— kommando Norge vil i dag sannsynligvis bli foreslått lagt til Jåttå i Stavanger.