• Fastlegene later til å ha dårligere tid enn kolleger i de andre landene i undersøkelsen. Illustrasjonsbilde

Pasienter opplever at fastlegene har dårlig tid

Norske helsetjenester kommer dårligere ut på en rekke områder enn helsetjenestene i ti andre land, ifølge en fersk undersøkelse. Fastlegene har dårligere tid, og norske pasienter får ikke like god oppfølging etter sykehusoppholdet.