• Etter det Aftenposten erfarer er det politioverbetjent Eirik Jensen som er pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Sigurdsøn, Bjørn

Politileder i Oslo pågrepet og siktet for grov korrupsjon

Etter det Aftenposten erfarer er politioverbetjent Eirik Jensen pågrepet i forbindelse med en større narkotikasak.