Mannlige radiografer nei takk!

Oppland sentralsykehus har ingenting imot mannlige gynekologer eller mannlige fødselsleger, men mannlige radiografer vil de helst ikke ha.