12 års fengsel for Kristin-drap

I tråd med aktors påstand er 25 år gamle Henning Hotvedt i Larvikherredsrett dømt til 12 års fengsel for drapet på 12 år gamleKristin Juel Johannessen.