8 av 10 fornøyd med Legevakten

En undersøkelse fra 1998 viste stor misnøye med Legevakten. Nå avkreftes det dårlige inntrykket i en fersk brukerundersøkelse.