• Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) frykter at det kan oppstå fascistiske partier i Norge i kjølvannet av romfolk-saken.

Inkluderingsministeren frykter norske fascistpartier

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) frykter at det kan oppstå fascistiske partier i Norge i kjølvannet av romfolk-saken.