Nordmenn er mer alene

De siste 20 årene har nordmenn blitt en time og tre kvarter mer alene per døgn. Det viser Tidsbrukundersøkelsen 2010 fra Statistisk sentralbyrå.