• Anders Minge

Tror mindre røyking skyldes tildekking

Salget av sigaretter gikk markert ned i fjor. Forsker mener det betyr at loven om tildekking av tobakksvarer i butikkene har fungert etter hensikten.