Amfetamin-nettverk fra Litauen bekymrer politiet

Politiet ser med uro på at kriminelle nettverk fra Litauen har bygd opp et amfetaminmarked i Norge.