• Ifølge regionsleder Bente Dalåker var det hensynet til asylsøkerne selv som gjorde at de ikke fikk ta bussen til Oslo tirsdag. Monica Strømdahl

Asylsøkere i Årdal blir nektet å ta buss til Oslo

Syv asylsøkere skulle ta Valdresekspressen fra Årdal til Oslo dagen etter trippeldrapet. Det fikk de ikke lov til.