Ny regjering vil legge ned helseforetakene

En ny blå regjering vil legge ned de regionale helseforetakene, utrede lovfestet rett innen eldreomsorgen og satse på rus og psykiatri.