Norge klager til FN etter anklager om dobbeltrolle i Somalia

Utenriksdepartementet (UD) har sendt klagebrev til presidenten i FNs sikkerhetsråd etter en rapport som hevder Norge bruker hjelp til Somalia som dekke for å fremme oljeinteresser.