Lærer dømt for vold mot elev som ropte «ching chong»

En lærer på Haugalandet er dømt for kroppskrenkelse mot en elleve år gammel elev, etter at han reagerte på et rasistisk utrop.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Hendelsen fant sted på en skole på Haugalandet i mars, da en elleve år gammel gutt på et tidspunkt ropte «ching chong». Nå er læreren dømt for kroppskrenkelse og å betale en bot på 8.000 kroner for måten han konfronterte gutten på, ifølge Haugesunds Avis.

Mindretallet mente det var bevist at læreren dyttet eleven mot et gjerdet og tok halsgrep på ham, i tråd med gjerningsbeskrivelsen i tiltalen.

Flertallet derimot kom til at læreren banet seg vei gjennom vennegjengen, at gutten tok noen skritt bakover til han støtte mot gjerdet. Da la læreren en hånd på guttens bryst og en på skulderen hans, før han sa «skjønner du hva du sier nå», eller lignende, ifølge dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Måten tiltalte holdt fornærmede igjen på er utøvelse av vold i lovens forstand, men i det nedre sjikt, står det i dommen.

Retten legger vekt på omstendighetene rundt hendelsen og trekker fram maktforholdet mellom læreren og gutten. Dommerne mener utsagnet «ching chong» isolert sett, rettet mot en med asiatisk opprinnelse, kan kategoriseres som et rasistisk utsagn.

– Tiltalte er, slik retten har forstått det, av asiatisk opprinnelse. Retten finner uansett at uttalelsen ikke er en særlig provoserende ytring som kan forsvare tiltaltes voldshandling, står det i dommen.

Publisert: