Nedgang i antall arbeidssøkere i juli

Ved utgangen av juli er det registrert 12.134 helt arbeidsledige eller arbeidsledige og arbeidssøkere på Nav-tiltak i Rogaland. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgangen i antall arbeidsledige fortsetter.
 • NTB
 • Ola Myrset
  Journalist
Publisert: Publisert:

I alt 86.800 personer var registrert som helt arbeidsledige i Norge ved utgangen av juli, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Nedgangen i antall arbeidssøkere fortsetter i juli i takt med oppmykingen av smitteverntiltakene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Imidlertid er det en merkbar økning i antallet som har vært helt ledige i minst 26 uker, eller seks måneder. Dette tallet er 57.323 i juli-rapporten , mot 50.683 i juni. Det bekymrer Arbeiderpartiet.

– Det er urovekkende at vi ser en vekst i langtidsledigheten, jo lenger man står utenfor arbeid, jo mer krevende blir det å komme i jobb igjen, sier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet.

Partiet ønsker seg at regjeringen gjør en større innsats for å få folk tilbake i jobb.

Til sammen 17.600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder 22.200 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Tallet på permitterte har gått kraftig ned de siste månedene, og i juli er det om lag halvparten så mange permitterte sammenlignet med mars. Den siste måneden er det en reduksjon i tallet på delvis permitterte som fører til nedgangen, sier Holte.

Antallet helt ledige stiger

I Rogaland er 12.134 personer registrert som helt eller delvis ledige og arbeidssøkende på tiltak ved utgangen av juli. Det er en reduksjon på 916 den siste måneden. Tallet tilsvarer en andel på 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig har det i løpet av juli blitt 602 flere helt uten arbeid. 7 362 personer står helt uten arbeid i fylket, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten i Norge stiger i juli på grunn av naturlige sesongvariasjoner, som for eksempel avsluttede prosjekter og nyutdannede studenter som registrerer seg. Derfor ser vi nå en trend hvor antallet helt ledige stiger, sier seniorrådgiver i NAV Rogaland, Gustav Svane i en pressemelding.

– Mange innenfor reiseliv, overnatting og serviceyrker har gått fra å jobbe delvis til å jobbe fullt i sommer som følge av høy aktivitet. Derfor ser vi en solid nedgang i antallet delvis ledige, forklarer Svane.

Tre kommuner har høyere andel helt ledige enn gjennomsnittet for Rogaland på 2,9 prosent. Dette gjelder Stavanger (3,4 prosent), Sandnes (3,4 prosent) og Sola (3,2 prosent).

2 166 ledige stillinger ble lyst ut offentlig i løpet av måneden. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger er ingeniør og IKT-fag, (374) helse, pleie og omsorg (328), bygg og anlegg (236) og industriarbeid (201).

– Til tross for fellesferie og litt lavere aktivitet enn normalt, er det gledelig å se at det ble lyst ut over 2 000 ledige stillinger i juli. Bransjene med flest utlysninger, er næringer hvor det kreves formell kompetanse i form av høyere utdanning eller fagbrev, sier Gustav Svane.

Størst nedgang blant unge

Nasjonalt har det vært en nedgang blant alle aldersgrupper, og den er størst blant dem mellom 25 og 29 år med en nedgang på 6 prosent. Andelen helt arbeidsledige er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er positivt at arbeidsledigheten nå går ned enda mer.

– Det skyldes at vi har gjenåpnet mer, slik at flere kommer tilbake i jobb, og det er god driv i store deler av norsk økonomi, sier hun.

Hun gleder seg spesielt over at ledigheten faller blant unge.

Tallet på arbeidssøkere gikk ned eller holdt seg stabilt for alle yrkesgrupper.

Blant dem som er helt arbeidsledige, er nedgangen størst innen reiseliv og transport med 800 færre enn måneden før, justert for sesongvariasjoner. Samtidig er dette yrkesgruppen med flest ledige med 6,6 av arbeidsstyrken.

I alle fylker har det vært en nedgang i antall arbeidssøkere den siste måneden. Størst er nedgangen i Oslo (-5,7 prosent) og Vestfold og Telemark (-4,4 prosent).

Andelen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 4,2 prosent og lavest i Nordland med 2 prosent.

I alt 25.276 personer i hovedstaden er registrert som helt eller delvis ledige, en nedgang på 2.622 personer sammenlignet med juni.

Publisert:
 1. Arbeidsledighet

Mest lest akkurat nå

 1. – Hvis man kan holde seg innendørs frem til søndag formiddag er det best

 2. Ståle Kyllingstad tar nytt grep, nå i fabrikken på Jæren som blant annet laget utemøbler for New York

 3. Aftenblad-journalisten har testet positivt på korona. Hva skal nærkontaktene gjøre?

 4. Tørrkoking førte til utrykning på Våland

 5. – Det blir litt mykje, NRK. Litt nærsynt

 6. Slik «ranet» Kina et av verdens fattigste land