Slottstaket lekker

Taket på Slottet lekker, og fukt har ført til råteskader i bordtaket og bærende konstruksjoner.