Regjeringspartiene med nye kulturløfter

Kunstnernes levekår skal bedres, Norge skal bli best i Norden på film, barna skal få bedre kulturtilbud og 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.