Slipper Rocknes-erstatning etter dom i lagmannsretten

Staten er i lagmannsretten frikjent for erstatningsansvar etter Rocknes-havariet i Vatlestraumen i Hordaland. Forsikringsselskapene som saksøkte staten for 580 millioner kroner, vurderer imidlertid å anke.