- Manglende obduksjoner kan skjule drap

Antallet obduksjoner i Norge har sunket med nesten en tredel etter at politidistriktene ble pålagt å betale for alle etterforskningsutgifter selv. Rettsmedisinere frykter for rettssikkerheten.