475.000 kroner i erstatning til Birgittes fetter

Fetteren til Birgitte Tengs er av Gulating lagmannsrett tilkjent400.000 kroner i erstatning for økonomisk skade og 75.000 kroner ioppreisning for ikke-økonomisk tap. Han satt fengslet i nesten 17måneder før han i juni 1998 ble frikjent for drapet på sin kusine.