Feil, Hanssen

Høyres næringspolitiske talsmann, Ansgar Gabrielsen, hevder at landbruksministeren stadig forteller gale ting om Høyre.